əmlik

əmlik
is. Yenicə ota düşən və eyni zamanda anasını əmən quzu, keçi. Əmliklər çəkdirəm şişə; Bir ağır yığnağım ola! «Koroğlu». Bir əmliyin bir tümənə satılır; Xəzəl oldu yenə pulların, dağlar! A. Ə.. Gəl oturma belə tək; Kürdə bir əmlik kəsək. M. R.. // Sif. mənasında. Əzizim, bahar barı; Şirindir bahar barı; Kəsmə əmlik quzunu; Qoy gəlsin bahar, barı. (Bayatı). Yaylağın sərin havası, əmlik quzunun əti kazakları kefləndirib şirin yuxuya vermişdi. «Qaçaq Nəbi». Yaxşı əmlik quzu kəsmişəm, çox gözəl İsfahan şərabı da vardır. M. S. O.. Əmlik kimi – bəslənmiş quzu kimi, lap gənc, gözəl, şux. Yalan ha deyil, bəxtli olmasan, belə əmlik kimi qızı almazdın. A. Ş.. <Uşaqlar> . . bəslənmiş əmlik kimi analarının yanına düşüb yüyürürdülər. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cəhənnəmlik — 1. sif. Qarğış, söyüş məqamında işlənilir. <Oğlan:> Bəli, cəhənnəmlik Nikolayın babası bizim babaları bu yerlərə sürgün etmişdi. M. Rz.. 2. Cəhənnəmi andıran, cəhənnəm kimi; dəhşətli. Mənim bu gün cəhənnəmlik duman almış yollarımı; Bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənəm-mənəmlik — bax mənəmlik. <Qoşatxan:> Öldür səni içəridən gəmirən qurdu – bu mənəm mənəmlik qurdunu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənəmlik — is. Təkəbbür, lovğalıq, özünü dartma. <Mədəd:> Mənəmlik, təkəbbür, heç kəsi bəyənməmək, hamıya alçaq nəzərlə baxmaq – budur sənin ən böyük qüsurların. Ə. Vəl.. Mənəmlik etmək – lovğalanmaq, özündən başqa heç kəsi saymamaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatircəmlik — is. Arxayınlıq; həyəcan, iztirab, narahatlıq, inamsızlıq olmadığı hal; işin tam uğur və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə arxayın olma. Xatircəmlik vermək – arxayınlıq vermək, arxayın etmək, xatircəm etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, əmin etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dişləmlik — sif. Adətən, saylarla – . . . dəfə dişləmək, dişləyib qopartmaq üçün kifayət edən. İki dişləmlik qənd …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möhkəmlik — is. 1. Möhkəm şeyin halı; bərklik, davamlılıq. Materialın möhkəmliyi. 2. Möhkəm olma; dözümlülük, səbatlılıq, mətinlik, iradəlilik. Mədəndə işləyən adamlardan ilk növbədə möhkəmlik tələb olunur. M. Hüs.. 3. Yenilməzlik, alınmazlıq, sarsılmazlıq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübhəmlik — is. Gizli olma, qeyri müəyyənlik, naməlumluq, anlaşılmazlıq. . . Şahın da, Həkimülmülkün də hərəkətlərində bir mübhəmlik, bir sirr vardı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərsəmlik — is. Sərsəm hal və vəziyyət və ya sərsəmcəsinə iş, hərəkət; dəlilik, ağılsızlıq. <Musa:> Fəqət ilanı öldürüb də yavrusunu buraxmaq sərsəmlik deyilmi . . . ya? H. C.. Qızın elçisiz, sorğusuz sualsız qoşulub gəlməsi sərsəmlikdir, ağılsızlıqdır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təmlik — ə. mülk, mal sahibi etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bədqədəmlik — is. Ağırayaqlılıq, qədəmi şükümsüzlük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”